انسانها آفریده شده اند؛ که عشق بورزند و به آنها عشق ورزیده شود...

اشیا ساخته شده اند ؛ که مورد استفاده قراربگیرند...

دلیل آشفتگی های دنیا این است؛ که به اشیا عشق ورزیده می شود و انسان ها مورد استفاده قرار می گیرند...

/ 1 نظر / 40 بازدید
howra

Nice!