عاشقی مقدور هر عیاش نیست، غم کشیدن کار هر نقاش نیست..

/ 2 نظر / 23 بازدید
حورا

عاشق شده ای! عاشق یک راز کوچولو!!

حورا

منظورم یک عشق جدید بود، قبلی که سر جاشه عزیزم!!