جایزه!!!

دیروز، درست 1روز بعد از پرداخت غیرحضوری قبض موبایلم، یه پیامک با این مضمون برام آمد:

 شما به خاطر پرداخت به موقع و غیر حضوری قبض خود برنده بسته 50تایی پیامک فارسی شده اید که تا تاریخ 29/12/89 اعتبار دارد.

این جایزه نه جایی ثبت شده  که از وجودش مطمئن باشم و نه از نظر مالی چیزی میشه ولی حس خوب جایزه را داره....!

/ 3 نظر / 16 بازدید
حورا

[هورا] برای مامانم هم اومده، فکر کنم درست باشه [چشمک]

...جالبه برای منم دقیقا دیروز اومد...[سوال]

حورا

من هم یروز برنده شدم! [لبخند]