روز معلم

روز معلم به همه معلمان و اساتید از جمله

       مادرم

              پدرم

                    خواهرم

                             و همسرم

                                       مبارک....................هورا

/ 5 نظر / 13 بازدید
حورا

و بر خودت هم مبارک باشه [لبخند]

چیهیلک

به به! با عذر تاخیر روز شما هم مبارک!

چیهیلک

روز معلم بر تو استاد عزیز هم مبارک![گل] (قبلا هم تبریک دادم ولی ممکنه نرسیده باشه!)

حورا

تنبلی من به تو هم سرایت کرده؟! آپ کن الهام بانو! [چشمک]

سارا

روز خودت هم با تأخیر مبارک عزیزممممممممم