هفته پیش درگیر ارائه یکی از مقالاتم بودم.خودم از ارائه خیلی راضی بودم. مازیار هم تو جلسه ارائم بود و معتقد بود خیلی مسلط ارائه دادم!

آخرهفته هم به مهمان داری و مهمانی گذشت و الان در شروع هفته دلم استراحت می خواد!

خوشبختانه این هفته روز عید دقیقا روز کلاس منه و میتونم تا اونوقت تجدید قوا کنم و آروم آروم این هفته کار اصلاح ژورنالم را هم انجام بدم.

 

/ 2 نظر / 21 بازدید
حورا

jتعطیلات وسط هفته مال جا مونده ها از استراحته!!

سارا

تنها بدی مهمونی آخر هفته ها همینه که در شروع هفته آدم احساس خستگی میکنه البته در صورتی که میزبان باشی........امیدوارم مثل همیشه هفته پر از موفقیتی داشته باشی خانم دکتر