این روزا چون بعد مدتی میخواستم برم دانشگاه حس اوایل مهر را داشتم و مثل هرسال با این حس تپش قلبم میره بالا! حالا خوبه بچه تنبلی نبودم و چند سالی هم هست که دیگه درس و امتحاناتم کمتر شده.

این هوای باد و بارونی هم جدای از لذت خودش این حس مهرماه شدن را بیشتر تلقین میکنه!

امروز با همه این حس ها آمدم دانشگاه و خداراشکر که کارهام هم خوب پیش رفت. دلم میخواد از اینجا یه سر برم ببینم مانتو چیز خوب میتونم گیر بیارم یا نه ولی مطمئن نیستم انرژیم را برای این بذارم. شاید هم بذارم برای بعد ماه رمضان!

/ 1 نظر / 17 بازدید
حورا

چه حس خوبی... دلم برای دلهره های اول مهری تنگ شده... آی گفتی مانتو.. خرید... چقدر دلم می خواد یک دل سیر خرید کنم!!!