حال و هوای عید آمده سراغم!شاید به خاطر اینه که عیدیم را پیش از موعد گرفتم!!!

امسال کلی خونه تکونی باید بکنم..........ناراحت

/ 1 نظر / 16 بازدید
حورا

عیدی پیش از موعد! به به! [لبخند] پس چرا ناراحتی؟! من امسال سومین خونه تکونی رو دارم! ولی قصد ندارم مثل پارسال واقعا خونه رو بتکونم!! آخه قرار نیست مدت زیادی بعد از عید اونجا بمونیم... [لبخند]