هرچی را منع کنی سرت میاد!!

به طرز غیرفابل باوری وقتی یه چیزی را منع میکنم حتی اگر به زبان هم نیارم و از دل بگذره در اسرع وقت سرم میاد و منو از کرده پشیمون میکنه..... تا حالا میگفتم اتفاقیه ولی دیگه از اتفاق به رده..... باید مواظب باشم نه تنها مواظب کردار و گفتار که مواظب افکارم هم باشم......

/ 1 نظر / 26 بازدید
حورا

دقييييييقا! بارها سرم اومده!!