فهمیدن ارزش زمان

برای فهمیدن ارزش 10 سال از زوجهای تازه طلاق گرفته بپرس
برای فهمیدن ارزش 4 سال از فارغ  التحصیل دانشگاه بپرس
برای فهمیدن ارزش 1 سال از دانش آموزی بپرس که در امتحان آخر سال مردود شده
برای فهمیدن ارزش 9 ماه از مادری بپرس که نوزاد مرده به دنیا آورده
برای فهمیدن ارزش 1 ماه از مادری که نوزاد نارس به دنیا آورده بپرس
برای فهمیدن ارزش 1 روز ازکارگری که شش فرزند دارد بپرس
برای فهمیدن ارزش ا ساعت از عشاقی که در انتظار هم هستند بپرس
برای فهمیدن ارزش 1 دقیقه از مسافری که اتوبوس یا قطار یا هواپیما را ازدست داه بپرس
برای فهمیدن ا ثانیه ا زشخص بازمانده از یک تصادف بپرس
برای فهمیدن ارزش یک دهم ثانیه از دارنده ی مدال نقره المپیک بپرس

/ 1 نظر / 27 بازدید
حورا

[گل]