پانوشت پست قبل!

دیروز روز خوبی بود. هم دانشگاه بودم و کلاس نداشتم. هم با یکی از دوستان رفتیم پاساژ گردی و کلی چیزایی که دوست داشتم دیدم و خریدم. هم پذیرشنهایی کامنتی که روی ژورنال داده بودم آمد. هم پدر مادرم گفتند که هفته دیگه میان خونمون. هم دو تا از هم اتاقی های دوران دانشجوییم که ۴سال با هم هم اتاقی بودیم را دیدم و چند ساعتی با هم بودیم. هم به خواسته یکی از اساتید حل تمرین درس سوم هم شدم!

خلاصه الان خبری از اون پست قبلیم نیست دیگه...!

/ 4 نظر / 20 بازدید
حورا

به! به! هوارتا خبرخوب! به سلامتی و خوشی باشه.... [ماچ][لبخند]

الهام

چقد خووووب... خدا رو شکر... خوشحالم که خبری از پست قبلی نیست دوستم :)

چیهیلک

من که اصلا پست قبلت رو باور نکردم! تو به نظر من خدای انرژی و حال هستی![بغل]

ماهك

خدا رو شكر كه اتفاقات خوبي برات افتاده