خبر بارداری!

از اول شهریورماه خبر بارداری دوستانه که میرسه.... بچه اول بچه دوم!

نزدیک شدن سنمون به 30 سال شاید علتش باشه یا.... بهرحال خیلی خوشحال کنندست....

همیشه به بارداری دوستان عزیز.....!!!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید
حورا

[قلب]